EN
LUFTETUR

HØYDEN

Etter å ha sittet syv timer på lesesalen, har du kanskje følt på at luften er «brukt opp»? At selv om ventilasjonsanlegget suser i bakgrunnen, forsvinner ikke luftpartiklene som føles som de omgir deg på alle kanter. Skulle du ønske du kunne fått det endelig bevist, at lufta ikke er god nok?

Et bevis kan vi dessverre ikke love i denne artikkelen. Men Studvest har forsøkt å skaffe en pekepinn på luftkvaliteten på et knippe lesesaler ved Universitetet i Bergen (UiB) ettersom mange bergensstudenter er inne i sluttspurten av eksamensperioden for vårsemesteret.

S

Hvordan jobbet vi?

  Ved hjelp av en luftmåler har Studvest gått inn for å måle temperatur, fuktighet og VOC-nivå på lesesalene. VOC er sannsynligvis en ukjent forkortelse for de fleste. På norsk står det for «flyktige organiske forbindelser», og dreier seg om organiske kjemikalier som lett fordamper ved romtemperatur.

  Vi har benyttet luftmåleren Airthings Wave Mini. Den måler VOC-nivå, luftfuktighet og temperatur.

  Målingene har blitt gjort hvert 5. minutt fra 08:00 til 16:00 på HF-biblioteket, Ulrike Pihls hus, lesesalen på Det psykologiske fakultet (PsykFak) og masterlesesalen på Realfagbygget.

  For å gi måleren tid til kalibrering, ble dem plassert ut på den aktuelle lesesalen en dag før målingene startet. Anbefalt kalibreringstid er imidlertid syv dager.
S

Definisjoner og standarder

  VOC: Flyktige organiske forbindelser er en fellesbetegnelse for enkelte kjemiske forbindelser som lett fordamper ved romtemperatur. Eksempler på kilder til VOC er rengjøringsartikler, kosmetikk og løsemidler.

  Folkehelseinstituttet (FHI) påpeker på sine nettsider at det ikke finnes sikre holdepunkter for at denne type stoffer, hverken enkeltvis eller samlet, utgjør noen vesentlig helserisiko i norske innemiljøer, men at det er mulig at enkelte flyktige organiske forbindelser bidrar til ubehagsproblemer og helseeffekter i innemiljøer.

  Produsenten av luftkvalitetsmåleren som er benyttet inndeler VOC-nivåer i lav, middels og høy.

  0-250 parts per billion (ppb): Lavt nivå

  250-2000 ppb: Middels nivå

  2000<: Høyt nivå

  Luftfuktighet: Mål på hvor mye vanndamp det er i luften. Folkehelseinstituttets (FHI) standard for innendørs luftfuktighet er mellom 20 og 60 prosent.

  For lav luftfuktighet kan ifølge FHI føre til slimhinne- og øyeirritasjon samt uttørring av huden.

  Innendørs temperatur: Norsk standard for god innetemperatur er 20-24 grader celsius i vinterhalvåret, og 23-26 grader i sommerhalvåret.

  For høy og lav innetemperatur er ifølge FHI forbundet med negative helseeffekter.

  Kilde: FHI, Airthings.

- Behøver tilstrekkelig ventilasjon

Dårlig luftkvalitet er en utfordring som mange studenter kan føle på. Ifølge seniorforsker Rune Becher fra Folkehelseinstituttet (FHI) er det viktig med et godt inneklima for helse og trivsel. Becher peker på at et godt inneklima behøver tilstrekkelig ventilasjon, akseptabel luftfuktighet, tilstrekkelig dagslys og gode temperaturforhold. Han legger også til at det er viktig med et godt renhold.

- At flere klager på dårlig inneluft, kan være en indikasjon på at ventilasjonen ikke er tilstrekkelig, forklarer han for Studvest i en e-post. Han fortsetter:

- I tillegg kan opplevelsen av tørr luft gi utslag i tørre øyne og svelg, og kan ha sammenheng med faktorer som lav luftfuktighet og enkelte luftforurensninger inne, som for eksempel partikler.

Dårlig inneklima

– At flere klager på dårlig inneluft, kan være en indikasjon på at ventilasjonen ikke er tilstrekkelig. I tillegg kan opplevelsen av tørr luft gi utslag i tørre øyne og svelg, og kan ha sammenheng med faktorer som lav luftfuktighet og enkelte luftforurensninger inne, som for eksempel partikler.

Hva er VOC?

Hva er VOC?

VOC eller flyktige organiske forbindelser er ifølge Sjøfartsdirektoratet; «organiske kjemikalier som lett forgasses ved romtemperatur. [...] VOC har ingen farge, lukt eller smak, og omfatter et meget stort utvalg av forskjellige substanser, slik som hydrokarboner, halogener og oksygenholdige forbindelser». Lave nivåer av VOC i luften vil si mellom 0-250 ppb (parts per billion). Dersom nivåene overskrider 250 ppb anbefales det å lufte ut og finne årsak til hvorfor luftkvaliteten er dårlig.

For studenter kan årsakene til dårlig luftkvalitet handle om kjemikalier i møblene på lesesalen, parfymen til den som sitter ved siden av deg, eller blekket fra pennen du skriver med. I tillegg kan dårlig ventilasjon være med på å påvirke inneklimaet negativt.

example

25 grader på HF-biblioteket

På det meste viste måleren på HF-biblioteket 25 grader på det som var en solfylt dag i april. Målingene var varierte i løpet av dagen, med økning i VOC-nivå frem til lunsj, før det så sank gradvis mot slutten av dagen.

På biblioteket lå prosentandelen et lite stykke under det som er anbefalt. Alt i alt stiller HF-biblioteket med relativt god lese-luft.

example

Bra på oppusset U.Pihl

Foto: Christer van der Meeren

Inne på lesesalen på Ulrike Pihls hus, for mange studenter kjent som U. Pihl, ble det målt lavt VOC-nivå i løpet av dagen. Bygget ble pusset opp og var nyåpnet høsten 2022. Det er nærliggende å tro at hvis målingene hadde blitt gjort før oppussingen ville de vært ganske annerledes. Likevel var det noe variasjon i fuktighet, der måleren viste gradvis lavere fuktighet utover dagen.

example

Svingninger i VOC-nivå på PsykFak

Foto: Christer van der Meeren

Lesesalen på PsykFak viste VOC-nivåer som endret seg i stor grad på kort tid, der det var en positiv tendens etter klokka 14:00. Selv om VOC-nivået lå rett over anbefalt, holdt det seg stabilt på resterende målinger. Luftfuktigheten varierte også, men var alltid under 30 prosent, som er i det nedre sjiktet.

example

Realistene med dårligst luft

Foto: Christer van der Meeren

Masterlesesalen på Realfagbygget ble den store vinneren (eller taperen) i luftmålingstesten med en relativt høy toppnotering i VOC-nivå rett før klokka 14:00. Med tanke på at VOC-nivået bør ligge under 250 ppb (se faktaboks), er dette høyere enn anbefalt. Luften hadde høyere VOC-nivå enn de andre lesesalene, men det er fortsatt ikke snakk om et skadelig høyt nivå.

Målingene av fuktigheten i salen har også fått utslag. Dermed blir realistene dessverre med dårligst luft. Heldigvis for studentene skal bygget totalrenoveres innen 2031.

Ansvarlig redaktør

Inger Blom Huus

ansvarligredaktor@studvest.no

944 97 631

Nyhetsredaktør

Oskar H. Tveitdal

nyhetsredaktor@studvest.no

988 72 349

Kulturredaktør

Magnus Laundal

kulturredaktor@studvest.no

917 45 058

Fotoredaktør

Iben Jorde

fotoredaktor@studvest.no

977 57 794

Daglig leder / Annonseansvarlig

Morten Stene

dagligleder@studvest.no

924 95 858

Adresse

Studvest, Parkveien 1

Studentsenteret, 5007 Bergen

dagligleder@studvest.no

Velferdstinget

Studvest blir utgitt av Velferdstinget i Bergen, som står uten redaksjonelt ansvar. Studvest blir utgitt av Velferdstinget i Bergen, som står uten redaksjonelt ansvar.

Etiske Retningslinjer

Studvest arbeider etter Vær Varsom-plakaten og Redaktørplakatens regler for god presseetikk.